Без обиди, тормоз и събиране на дългове от 20.00 до 7.00 ч.

Вицепремиерът и министърът на икономиката и индустрията Корнелия Нинова подготвя нов самостоятелен проект на Закон за събиране на вземанията срещу колекторските фирми. Ще има публичен регистър на фирмите, които се занимават със събиране на вземанията, управителите на фирмите не трябва да са осъждани и да не е имало наказателни преследвания за престъпление от общ характер срещу тях.

Кредиторът, който прехвърля вземането, трябва писмено да уведоми длъжника, че го прехвърля и на кого го прехвърля. Длъжникът може да предяви претенциите, като ще може да оспори това вземане.

Ще се забранят действия за събиране на вземанията чрез тормоз, обида, телефонни повикване от 20 ч вечерта до 7 часа сутринта. Новият кредитор, който придобие вземането води и поддържа регистър на цялата писмена документация с длъжника. Контролът ще се осъществява от КЗП, а неспазването на задълженията по договора ще се наказва с глоба до 10 до 50 000 лева.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене