Дариха компютри и лаптопи на деца в неравностойно положение

Националният системен интегратор „Информационно обслужване“ АД дари 347 преносими и настолни компютри на 69 училища от цялата страна за нуждите на деца в неравностойно положение. Компютърните конфигурации са с лицензиран и адаптиран за училищна дейност софтуер, предоставен от Министерството на образованието и науката. Те разполагат с операционна система Windows и Office пакет и ще бъдат доставени преди Коледа на нуждаещите се.

Компютрите ще бъдат предоставени на деца със финансови затруднения, което ще им помогне да участват в учебния процес, в условията на въведеното извънредно положение в България. С помощта на дарената техника учениците ще имат възможност да се включат в дистанционното обучение и да не изостават с учебния материал. Това ще им помогне да придобият базови и специфични компютърни умения, и основни познания за работа с Интернет.

„Като социално-отговорна компания „Информационно обслужване“ АД периодично дарява компютърна техника на деца в неравностойно положение, с което опитваме да подпомогнем образованието в България и да дадем равен шанс на всички деца“, каза изпълнителният директор Ивайло Филипов. Той е категоричен, че компанията ще продължи с дарителските акции за деца от уязвимите групи. „Така ще подкрепим усилията на цялото българско общество за преодоляването на последствията от COVID пандемията“, каза Ивайло Филипов.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене