ДГ „Калина Малина” с. Крибул с реализиран проект

Детска градина „Калина Малина” в с. Крибул успя да реализира така необходимия за децата и за населеното място проект на тема „Обичам природата и аз участвам” от Национална кампания „Чиста околна среда – 2021”, съобщи директорът Илия Сидеров.

Проектът на стойност 5 000 лева е финансиран от МОСВ и ПУДООС. Чрез монтиране на нови и модерни уреди за игра, децата още от малка възраст ще се научат да ценят и пазят заобикалящата ги околна среда. Основната идея на проекта е чрез полагане на 60 кв. метра ударопоглъщащи каучукови плочи да се провеждат занимания на открито и на спортни игри в безопасна среда.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене