Глоби до 5000 лв. за не премахнати предизборни плакати

Общинска администрация Гоце Делчев напомни на участниците в отминалите избори за депутати и президент, че изтича срокът, в който следва да разчистят общественото пространство от агитационни плакати и прочие агитационни материали.

Срокът изтича утре, 27-ми ноември, събота.

Съгласно чл. 472, ал. 1 от Изборния кодекс при неизпълнение на това задължение по чл. 186, ал. 3 от Изборния кодекс на лицето, което представлява партията или инициативния комитет, или на лицата, които представляват коалицията, се налага глоба от 1000 до 5000 лв.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене