Въвеждат нова такса за огнестрелните оръжия

Правителството прие изменения и допълнения на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси (Тарифа № 4).
Една от промените е по отношение определените такси по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите средства. Въвежда се такса от 20 лв. за издаване на сертификат за дезактивиране на огнестрелно оръжие.

.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене