СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“ – училище посланик на Европейския парламент

Бюрото на Европейския парламент в България избра новите 10 училища, които ще се включат в Програмата за училища на ЕП за учебната 2021/2022 година. Тя се прилага вече 6 години в България и училището се нарежда заедно с най-иновативните и активни такива в страната, които са 88 до сега. Старши посланици и ръководители на проекта в училището ще бъдат Соня Крънчева и Лиляна Джолева, които ще напътстват 20 младши посланици от осми до единайсети клас в различни дейности и инициативи.

Учебната година ще бъде белязана с отбелязване на европейски дни по различен и нетрадиционен начин, с дейности, свързани с местното самоуправление, организиране на дебати, походи и други.

Целта на тази програма е да подобри осведомеността сред учениците за ЕС, европейското гражданство и парламентарната демокрация и да ги насърчи да станат активни граждани. Като цяло програмата се стреми да разясни на младежите в гимназиален етап техните права и задължения като европейски граждани, да ги запознае с работата на техните представители в ЕП, както и да им покаже как те самите биха могли да оказват влияние върху политическия и демократичния живот в Европейския съюз.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене