На 27 октомври КС заседава за Кирил Петков и Бюрото за защита

На 27 октомври т.г. Конституционния съд ще заседава по казуса за назначаването на Кирил Петков за служебен министър, както и за Бюрото за защита, съобщиха от съда.

Конституционно дело № 18/2021 г. по искане на петдесет и пет народни представители от 46-ото Народно събрание е за установяване на противоконституционност на Указ № 129 от 10.05.2021 г. (обн., ДВ, бр.39 от 12.05.2021 г.) на президента на Република България в частта, с която за служебен министър на икономиката е назначен Кирил Петков Петков. Делото е за разглеждане по същество. Докладчик е съдия Таня Райковска.

Конституционно дело № 20/2021 г. по искане на главния прокурор на Република България е за установяване на противоконституционност на разпоредбата на § 25 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство (обн., ДВ, бр. 80 от 24.09.2021 г.). Делото е за разглеждане по допустимост. Докладчик е съдия Павлина Панова.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене