Кметът Кр. Герчев инспектира строителните дейности на спортните ерени в Разлог и Годлево

_thumbКметът на община Разлог инж. Красимир Герчев направи проверка на модернизацията и изграждането на спортните терени в Разлог и с. Годлево. Реконструкцията и строителството вървят по график като в момента се очаква доставката на 3000 броя нови седалки за стадиона в Разлог.

След реконструкцията стадиона ще се превърне в нов спортен комплекс с три сгради – съблекални и помещения за треньори, медицински кабинет, съблекалня за съдии и помощно помещение. Теренът, който се използва за малко тренировъчно игрище ще бъде с изкуствена тревна настилка, ще се изгради ограда с височина 4 метра и осветление на 4 стълба. Ще бъдат обособени помещения за медии и контролна стая. По трибуните се предвижда направа на разделение според изискванията на две зони – места за гости и такива за домакини, със съответната буферна зона между тях. Предвидени са места за инвалиди пред трибуните, както и достъпа до тях. Реновираният стадион в Разлог ще има сигнално – озвучителна система пред трибуните и голямо електронно информационно табло.

Спортния комплекс в с. Годлево, ще представлява съоръжение с капацитет от 200 до 1000 човека. Той ще включва състезателно игрално поле с изкуствена тревна настилка, ограда, трибуни за зрители, сграда със съблекални и санитарно-битови помещения, паркинг за посетители и служебен паркинг.

Модернизацията и изграждането на спортните съоръжения се финансират по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене