Хаджидимовското с. Блатска кандидат за евросело с истински парк на 8 дка с пейки и павилиони скара-бира, при това в защитена зона

Жителите на хаджидимовското с. Блатска, които сами събраха 10 000 лв., за да си оправят селското игрище, сега ще разполагат и с истински парк до стадиончето. Съветниците в Хаджидимово одобриха, а кметът Людмил Терзиев задейства процедурата върху изоставени общински терени с площ 7899 кв.м, където много отдавна имало трайни насаждения, да се направи парк с открити обекти за спортна и културна дейност, площадки за игри, преместваеми временни търговски обекти, декоративни елементи и зелени площи. Вътре в терена има стара сграда от 115 кв.м, в която навремето се събличали футболистите преди и след мач, същата ще бъде запазена, но за какво точно ще се ползва, съветниците тепърва ще умуват. Имотът граничи с улица, така че не се налагат инвестиции в осигуряване на достъп до него.

Въпреки че бъдещият парк е в защитена зона „Места“ за опазване на дивите птици, където е забранено всякакво строителство, РИОСВ – Благоевград даде разрешение за превръщане на пустеещите земи в зона за спорт и павилиони тип „скара-бира“ с основен мотив, че теренът от близо 8 дка представлява едва 0,0039% от защитена зона, поради което е допустимо реализирането на инвестиционното намерение.

Екоинспекцията е преценила, че строителните дейности няма да обезпокоят птиците, няма да предизвикат и бариерен ефект върху миграцията им, защото мястото е на 235 м от река Места, по която минава миграционният път за грабливи птици и щъркели, гнездящи в Северозападна България, Сърбия и Румъния.

С намерението на общината да ги приближи до истинските европейски села, правейки им парк, живеещите в Блатска, които са по-малко от 700 души, могат да се похвалят с една повече от успешна година. Освен че събраха пари да си възстановят игрището, през януари те влязоха в националните новини с посещението на бившия премиер Бойко Борисов, който лично дойде да нагледа възстановяването на моста между селото и общинския център, отнесен от придошлите води на река Места

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене