Община Сандански подменя водопроводната мрежа на ул. „Даскал Козарев“

Община власт започна цялостна подмяна на водопроводната мрежа на ул. „Даскал Козарев“ в град Сандански. Ремонтът на водопровода се налага, поради честите аварии и амортизираната мрежа.
След подмяна на водопроводната мрежа на улицата и водопроводните сградни отклонения, тя ще бъде асфалтирана и рехабилитирана.

Целта на ремонта е преустановяване на авариите и загубите на вода по посочената улица, които в настоящия момент са значителни, както и хидравлично изравняване и балансиране на водоснабдителната система за квартала.

.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене