По един ден в седмицата ще се ловува групово дива свиня?

👉Предложение за един ден в седмицата за групово ловуване на дива свиня

Седмичните ловни излети при групов лов на дива свиня да се намалят от три на един, при ловната гилдия. Решението се взе с мнозинство на проведената днес по инициатива на Изпълнителна агенция по горите работна среща в сградата на Национално ловно-рибарското сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“. В мероприятието участие взеха д-р инж. Александър Дунчев – изпълнителен директор и инж. Филип Ковашки – зам. изпълнителен директор на ИАГ, инж. Васил Василев – председател на УС на НЛРС-СЛРБ, експерти по лова от ИАГ, държавните предприятия, регионалните дирекции по горите, представители на Българска агенция по безопасност на храните, Лесотехнически университет, научните среди, експерти, представители на ловните сдружения и дружини, ловни и неправителствени организации.

Събитието се откри с едноминутно мълчание в памет на загиналите при пожара в село Петрово, община Сандански двама горски служители Антон Гръбчев и Валери Димитров.
В началото на срещата инж. Васил Василев представи решенията от Националното съвещание на организацията, което се проведе два дни по-рано по същата тема.

По време на форума беше дискутирано състоянието на популацията на дивата свиня. Африканската чума по свинете, налага необходимостта от предприемане на стратегически мерки по отношение управлението на запасите на този вид дивеч в бъдеще.

На заседанието бе представена и обсъдена, изготвената по молба на министъра на земеделието храните и горите проф. Христо Бозуков „Концепция за развитие на ловното стопанство в Република България”, разработена от авторски колектив в състав доц. д-р Христо Михайлов, проф. дсн. Нино Нинов и гл. ас. д-р Стоян Стоянов. Тя ще бъде основа за изготвянето на Стратегия за развитие на ловното стопанство, както и за бъдеща промяна на нормативната уредба.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене