За кого е задължителна застраховка при трудова злополука

Инциденти по време на трудовия процес се случват ежедневно. Няма място за притеснение – всеки работник може да заяви обезщетение за възникнала трудова злополука. А преди това, може да си направи застраховка при трудова злополука. Но всеки ли може да сключи подобна полица?

Знаете ли всъщност за кого е задължителна застраховката при трудова злополука? Има професии, за които това е напълно задължително, предвид естественото на тяхната работа. Това са работници и служители, които извършват работа в основна или спомагателна дейност на предприятията, принадлежащи към икономическата дейност с трудовия травматизъм равен или по-висок за страната.

Застраховката се сключва и действа съгласно Наредбата за задължителното застраховане на работници и служители за риска „Трудова злополука“. В тази наредба са определени условията и редът за застраховане на лица, упражняващи дейности, при които съществува опасност за живота и здравето им. Имайте предвид, обаче, че този вид застраховка, упоменато изрично в наредбата, покритието на обхваща за трудова злополука по време на отиване на работа или връщане. Това може да се направи, но вашият работодател трябва изрично да заяви това, за да може застрахователната компания да включи това в допълнителната премия по застраховката.

При сключване на застраховка при трудова злополука работодателят и застрахователят задължително трябва да определят застрахователна сума за всеки един от работниците и служителите, които са застраховани. Сума се определя на базата на месечната брутната работна заплата на застрахованите работници. Имайте предвид, че минималният й размер не може да бъде по-малък от седемкратния размер на годишната брутна работна заплата на съответните служители.

Освен това, всеки застраховател има различни условия, изисквания и критерии при сключването на застраховка при трудова злополука. Проучете добре договора, преди да го сключите, за да сте спокойни за вложената сума и риска при възникването на евентуален инцидент, за който сте платили. Сключването на застраховка при трудова злополука не е безсмислена застраховка, която просто да имате, за всеки случай. В определен момент тя може да ви послужи и да ви се отплати в трудните дни, в които няма да можете да вършите трудовите си задължения и да получавате трудово възнаграждение за това.

 

 

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене