Нови и модерни машини ще метат и дезинфекцират улиците в Петрич

Нови и модерни машини ще мият, метат и дезинфекцират улиците в община Петрич. Инвестицията в поддържането на чистотата е направена с цел максимално обхващане като периметър на уличната мрежа и обществените места – миене и метене. За целта са доставени три съвременни специализирани машини. Две от тях са за метене на улиците (рециклирани), едната е за миене (нова).
Двете мотометачни машини са компактни и ще могат да влизат в по-малките улици и там, където има паркирани автомобили. Те са оборудвани с бункер за отпадъци, имат вградена водна система за оросяване при метене срещу запрашване, четки, система за събиране на отпадъци и маркуч за ръчно засмукване на листа и отпадъци.
Новият специализиран автомобил с цистерна за миене на улици и обществени площи е оборудван и с дюзи за дезинфекция. Обемът на резервоара за вода е 8 000 литра, има възможност за пълнене на резервоара чрез водна помпа от дълбочина 3 метра, разполага с 3 броя струйници за дезинфекция.
Доставените специализирани автомобили за поддържане на чистотата на населените места, дезинфекция на територии за обществено ползване се финансират с част от натрупаните средства от отчисленията за обезвреждане на отпадъци по чл.20, Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.
С машините за метене и миене на улиците ще се почистват териториите за обществено ползване в гр. Петрич и поетапно ще бъдат включени за почистване и местата за обществено ползване в по-големите населени места на територията на общината.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене