ОБЩИНА САНДАНСКИ ОБНОВЯВА СГРАДИТЕ НА КМЕТСТВАТА В КАТУНЦИ, ПЛОСКИ И ДЕБРЕНЕ

ИЗГРАЖДА СЕ И НОВО ЧИТАЛИЩЕ В СЕЛО ПОЛЕНИЦА, А ЧИТАЛИЩЕТО В СКЛАВЕ ЩЕ БЪДЕ РЕМОНТИРАНО

Община Сандански започна ремонтни дейности за подобряване на енергийната ефективност и качеството на административните услуги в кметствата на селата Катунци, Плоски и Дебрене. Предстои и изграждане на ново читалище в село Поленица, а сградата на читалището в село Склаве ще бъде изцяло реконструирана и обновена.

Вече започна и обновяването и реконструкцията на кметствата в с. Катунци и с. Плоски. Дейностите включват ремонт на покривните конструкции и подмяна на дограмите, както и монтаж на външна топлоизолация на стените и подовете на двете административни сгради. Дейностите за подобряване на енергийната ефективност включат още ново енергоефективно осветление и енергийно ефективна климатична система.

Кметството в село Дебрене също ще бъде ремонтирано, с цел подобряване на енергийната ефективност на сградата, подобряване  качеството на административните услуги и обновяване на цялостния облик на сградата. Предвижда се ремонт на покрива, подмяна на дограмата и ВиК инсталацията, и нова външна топлоизолация.

По одобрен проект вече започна и изграждането на нова сграда на Народно читалище „Яне Сандански-1959“ в с. Поленица, която ще бъде първата нова читалищна сграда, която се изгражда в общината ни от повече от 40 години. Тя ще разполага със зала за провеждане на културни и репетиционни дейности и ново помещение за читалищната библиотека. С осигурени от община Сандански допълнителни средства, прилежащата дворна площ ще бъде облагородена и благоустроена с поставяне на пейки, ремонт на съществуващата беседка, изграждане на алейна мрежа и озеленяване.

Предстои и цялостна реконструкция на сградата на читалището в село Склаве за възстановяване на покривната конструкция, подпокривното пространство и театралния кино салон.

С построяването на новата читалищна сграда в с. Поленица и реконструкцията на читалището в село Склаве ще се запази и съхрани богатата култура, духовността, традицията и бита на региона!

Проектите се реализират по Програма за развитие на селските райони 2014-2020. Част от тях съвместно с Държавен фонд „Земеделие“ и Местна инициативна група – Сандански.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене