Нов автомобил ще събира боклука в Сатовча

Община Сатовча ще закупи нов специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване. Местният парламент даде съгласие с възстановените средства до 31 януари 2021 година от РИОСВ-Смолян по сметката на Общината да се купи нова техника.

Парите са от месечни обезщетения и отчисления за 2020 година по Закона за управление на отпадъците за периода от 1 март 2020 година до 31 декември 2020 година. Сумата е в размер на 180 037,82 лева. Средствата ще се използват за закупуване на специализиран автомобил за събиране и извозване на битови отпадъци, за товаро-подемна техника, за контейнери и кофи и комунална машина за почистване на улици.

Ще се извърши ремонт на наличната техника и почистване на речните корита и други обществени територии, замърсени от придошлите реки и дерета вследствие на обилните валежи. За целта кметът на община Арбен Мименов ще направи промени по приходната и разходната част по бюджета на община Сатовча. Той ще трябва да предприеме и всички необходими действия за провеждане на процедури по закупуване на техниката и сключване на договорите.

ilindenpres.bg

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене