Народният представител Георги Динев: Днес на второ четене в пленарна зала приехме измененията в Закона за устройство на територията

Днес на второ четене в пленарна зала приехме измененията в Закона за устройство на територията.
Наред с всички дълго дискутирани и чакани промени, в закона вече влиза и едно важно за всички земеделски производители допълнение :
✅ В чл.147 (1) – „Не се изисква одобряване на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж за “ се създаде и т.17, а именно :
т.17 – Оранжерии от 200 до 1000 м2…“
От трибуната на Народното събрание изразих задоволството си от приемането на тази промяна, която до голяма степен намалява административната тежест при проектирането и изграждането на оранжерии и стимулира инвестициите в този бранш. По досега действащата нормативна уредба изграждането на оранжерии като документация бе съпоставимо с изграждането например на един хотел.
С така приетите текстове ние отговаряме на очакванията на всички оранжерийни земеделски производители в страната.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене