Започва работата по проект за подмяна на водопроводната мрежа на улици в Гоце Делчев

52a1bebd891a0_large

От следващата седмица ще започне работата по одобрения проект на общината за подмяна на водопроводната мрежа на улици в гр. Гоце Делчев. Проектът е на стойност 1 милион 008 170.64 лв., финансира се от Предприятието  за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ към Министерството на околната среда и водите. Кметът на община Гоце Делчев Владимир Москов уточни, че в рамките на този проект ще бъде извършена подмяна на водопроводната мрежа на 15 улици на територията на град Гоце Делчев с обща дължина 4333.46 м. Строителните работи по проекта включват: изкопни дейности, полагане на водопроводни тръби, пясъчна подложка, детекторна лента и обратно засипване с уплътняване. Предвижда се също да бъдат монтирани и необходимия брой пожарни хидранти и спирателни кранове.

15-те улици, части от които са включени в този проект за подмяна на водопроводната мрежа са: „Енос”; „Шар планина”; „Даме Груев”; „Завоя на Черна”; „Щип”; „Добруджа”; „Одрин”; „Кирил и Методий”; „Самуил”; „Стойо Льондев”; „Струга”; „Сливница”; „Ал. Стамболийски”; „Димо Хаджидимов”; „Петър Сарафов” и „Мидия”.

Основната цел на проекта е да бъде подменена водопроводната мрежа на улици, които са включени в одобрения проект на община Гоце Делчев „Зелена и достъпна среда на гр. Гоце Делчев”, който се финансира по ОП „Регионално развитие”.

 

Във връзка със започващите от следващата седмица строително-монтажни работи по проекта за подмяна на водопроводната мрежа, община Гоце Делчев ще информира своевременно жителите на съответните улици чрез средствата за масова информация за предстоящи смущения във водоподаването. По този начин се надяваме, че неудобствата за живеещите на тези 15 улици ще бъдат възможно най-малки.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене