Община Симитли напомня: Платете данъците си до края на октомври, за да няма лихви

От ръководството на Община Симитли припомнят на всички граждани, че на 31 октовври изтича законоустановеният срок за погасяване на задължения за:

втора вноска на данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и такса за битови отпадъци за 2020година, вноска за четвъртото тримесечие на патентен данък.

Следва да се има предвид, че срокът изтича в неприсъствен ден и доброволното плащане може да бъде извършено до 2 ноември 2020 г. включително. След тази дата се начисляват и дължат лихви по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.

Начините по които могат да бъдат извършени плащания са: в брой или с карта, на касата на дирекция “Местни данъци и такси“ в ОбА – Симитли, по банков път: BIC: IORTBGSF, IBAN: BG34IORT80498400568400, при “ИНВЕСТБАНК“ АД.

Код за вид плащане:

442400 – такса за битови отпадъци,

442100 – данък върху недвижими имоти,

442300 – данък върху превозните средства,

441400 – патентен данък.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене