Безплатен транспорт за уениците от училищата в община Банско

Община Банско организира безплатен транспорт за учениците от учебните заведения на територията на общината по два маршрута.

Транспортен маршрут за превозване на деца от селата Филипово, Места и Обидим и гр.Добринище до средните училища в гр.Банско:
Сутрин:
1. Часове на тръгване:
с. Филипово – с. Места – 6:45 часа
с. Места – гр. Банско – 6:53 часа
Час на пристигане в гр.Банско – 7:23 часа
2. Час на тръгване от гр. Добринище – 7:42 часа
Час на пристигане в гр.Банско – 7:52 часа
Следобяд:
гр. Банско – гр.Добринище – 13:30 часа
гр. Добринище – гр. Банско – 13:50 часа
гр.Банско – с. Места и с.Филипово – 14:05 часа
Спирки:1/. в гр.Банско – пред ПЛТГ и ПГЕЕ на ул.”България”.
2./в гр.Добринище – площад „Независимост”.

Транспортен маршрут за превозване на деца и ученици до средните училища в гр.Банско от гр.Добринище и населени места от други общини:
Сутрин:
гр. Якоруда – с. Краище – 6:30 часа; с. Краище – с. Баня – 6:45 часа; с. Баня – гр. Банско –7:13 часа
Час на пристигане в гр.Банско – 7:18 часа
гр.Добринище – гр.Банско – 7:40 ч.
Час на пристигане в гр.Банско – 7:50 часа
Следобяд:
гр. Банско – с. Баня – с.Краище – гр. Якоруда – 13:30 часа
гр. Банско – гр. Добринище – 15:15 часа
Спирки : 1/. в гр.Банско- пред ПЛТГ и пред ПГЕЕ на ул.”България”.
2/. в гр.Добринище – площад „Независимост”.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене