Три проекта за милиони стартираха тази седмица в Рибново

Три проекта за милиони стартираха тази седмица в Рибново, започна подмяна на канал и водопровод на улици, подмяна на интернитови тръби реконструкция на стар водопровод и др.

Благодатна се оказа настоящата седмица за жителите на гърменското село Рибново, съобщи кмета на селото Мустафа Ликов.

През седмицата в селото ни стартира подмяна на канала и водопровода на няколко улици. Това е проект за около 400 000 лева, който не бе реализиран миналата година. Отделно от това ВиК започва подмяна на старите интернитови  тръби, които са от преди 60 години, с цялостна реконструкция на водопровода и полагане на около 600 м. нови тръби, които да гарантират чистотата на питейната вода. Проекта е за около 350 000 лева.

Тази седмица в Рибново стартира със съдействието на Горско стопанство „Места“, кметовете на общината и на село Рибново, Феим Иса и Мустафа Ликов и преместването на пътя към водохващането, за да не се замърсява водата в съоръжението от преминаващите от там камиони с дървесина.

В самото начало на седмицата, в Рибново шефа на ВиК –Благоевград Росица Димитрова направи оглед на свършена през предишните дни работа по цялото трасе около вододайната зона, както и набеляза план за продължаване на дейностите около вододайната зона и проблемното водохващане. Имаме уверението на ВиК- Благоевград и останалите институции, че до края на месеца проблема със замърсяването на питейната вода в Рибново ще бъде решен с общи  усилия, коментира кмета Мустафа Ликов.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене