Депото за отпадъци в Благоевград: Защо не работи, колко ще струва на хората и кой се възползва удобно от ситуацията

Депото за отпадъци се превърна в поредна ябълка на раздора в Благоевград. Една прекратена процедура и едно обжалване донесоха неприятности, които ще струват над милион на данъкоплатците.

Защо сякаш никой не се интересува за разходите, които жителите ще платят, а случаят бе използван като повод за разчистване на лични сметки и „яхване на вълната“?

Ще провери ли Прокуратурата най-накрая всички нарушения, които са направени в община Благоевград и преди, и след 3 ноември 2019 год.?

Историята на депото и защо не работи днес

„Благоевград и още четири общини – Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево, са обединени в сдружение за изграждане и управление на регионално депо за отпадъци.

Реализацията му беше на ръба заради забавени срокове и некоректно подадени проектни предложения. В крайна сметка със средства от ПУДОС и МРРБ за 23 милиона се изгради частта за депонирането на отпадъците, а с европейско финансиране започна строителството на система за рециклиране и компостираща инсталация. Към момента обаче депото не работи, няма и оператор“, заявява в интервю за БНР изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева още през декември. Причината по думите й е, че обществената поръчка за възлагане на тази дейност е направена еднолично от бившия кмет на Благоевград Атанас Камбитов, без да е получил съгласието на другите четири общини в сдружението.

Справка в сайта на община Благоевград сочи, че действително през октомври месец поръчката за избор на оператор за експлоатация и стопанисване на Регионалната система за управление на отпадъците в регион Благоевград е прекратена с решение на новия кмет на Благоевград Румен Томов. Прогнозната й стойност е била 6,1 млн. лв. с ДДС. За изпълнител е бил избран консорциум „Регионално депо – Благоевград 2019“. Участници в него са „Център за рециклиране“ (с 66% дял в него), „Ресурс Фонд“ и „Еко Комюнити“ – с по 17% дял.
На 19-ти декември въпросният консорциум е подал жалба в Комисията за защита на конкуренцията срещу решението за прекратяване на процедурата. На 6.01.2020 г. КЗК  образува производство по нея.
В началото на февруари Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решението на кмета на община Благоевград Румен Томов да прекрати процедурата за възлагане на обществена поръчка за избор на оператор за експлоатация и стопанисване на новото депо.

Представители на дружеството, което обжалва твърдят, че в публичното пространство в периода преди издаването на решение за прекратяване на поръчката, са били налице „политически
противоречия за начина на експлоатация на депото и на политическа основа новият кмет търси
начини за промяна на легитимно и влязло в сила решение”.
Според консорциума Регионалната система за управление на отпадъците е изградена върху общински имот, като община Благоевград се явява оператор на инсталацията. Общото събрание на РСУО не е взело решение за определяне на съсобственост на другите четири общини.
Жалбоподателят е категоричен, че липсват законови основания да се прекрати договорът. Това е
възможно само при отпаднала необходимост от възлагане на договора и при възникването на
форсмажорни обстоятелства.

Комисията за защита на конкуренцията е категорична, че процедурата трябва да бъде върната на етап продължаване от последното законосъобразно действие за сключване на договор с определения изпълнител или за прекратяване при съобразяване с изложените в този акт мотиви. Независимо от това дали кметът е Атанас Камбитов или Румен Томов, кметът на общината като възложител на поръчката е следвало да сключи договор за изпълнение на дейностите по поръчката или да я прекрати в условията на законосъобразност при действително наличие на някоя от хипотезите на Чл. 110, ал. 5 от ЗОП – отпаднала необходимост.
В мотивите за прекратяване на процедурата такива условия не се установяват. Смяната на кметовете по никакъв начин не обезсилва предходните действия на Камбитов.
В конкретния случай налице е единствено декларирано намерение договорът да бъде възложен по
друг ред, което обаче не е скрепено с каквато и да било степен на сигурност на изпълнението, нито с
обоснована финансова благоприятност или някакво друго предимство.

Така се стигна до работната среща, свикана от градоначалника Румен Томов, който  спря подписването на договор с фирмата за поддържане и експлоатация ДЗЗД „Регионално депо-Благоевград 2019“.

Управниците на Симитли, Кочериново, Рила и Бобошево, изказаха мнение преди закритата за медии среща днес, че решението на КЗК трябва да се изпълни и да не се стига до атакуване пред върховните магистрати. Това ще доведе до още поне половин година забавяне на пусковия срок и допълнително харчене на пари. От месеци Благоевград вози боклука в Костинброд. Отпадъците от Симитли път пътуват към Разлог.

Общото събрание на „Регионално сдружение за управлениe на отпадъците – Благоевград” взе
решение с което предлага Кметът на Община Благоевград да не обжалва Решението на Комисията за защита на конкуренцията. След влизането му в сила да премине към продължаване на откритата
процедура и сключване на договор с избрания изпълнител ДЗЗД „Регионално депо – Благоевград 2019 г.

Бивши и настоящи си „чистят“ сметките

Веднага след като това стана ясно, както в други подобни случаи, отново се появи бившият вече кмет Атанас Камбитов, който побърза да се възползва от случая и написа в страницата си в социалните мрежи:

“ И сега каква стана тя?! Както написах в пост преди повече от месец, процедурата по избор на
оператор за депото, която проведох е абсолютно законна и изцяло в интерес на Общината, потвърдено от решението на КЗК.
Заповедта за спиране и отказът да се подпише договор с избрания оператор от сегашния кмет е
абсолютно незаконосъобразна и в ущърб на Общината, пак потвърдено от КЗК.
Преди месеци той, най-вероятно от незнание, а може би воден от други подбуди (това е работа на
Прокуратурата), подведе колегите от другите общини, по-точно ги излъга. След това три месеца лъга
всички – лъга на пресконференции, пред местни и национални медии, и днес ни лук ял, ни лук
мирисал, под мотото: „Аз съм Законът, КЗК нищо не разбира, но защото сме притиснати от
времето…“ (Еврика) реши да подпише договора, пак услужливо криейки се зад гърбовете на колегите си. Защото такова решение на Сдружението не е необходимо. За този, който не разбира ще кажа – възложител по процедурата е единствено и само Община Благоевград, респективно кметът, по две причини – депото е на територията на община Благоевград и комплексното разрешително е издадено на Община Благоевград. Само че това еднолично негово решение за спиране струва на Благоевград до момента над 1 150 000 лева.
Много скоро ще отговаряте за тези хвърлени на вятъра пари! Продължавайте да замервате
благоевградчани с хвърчащи фактури и факти извадени от контекста , от предишното управление.
Евтини на брашното, скъпи на триците. На лъжата краката са къси!“

Това е пореден опит на Камбитов да си „чисти“ сметките с Томов  след загубата на изборите,  през ноември, или поне такова впечатление създава.

Бившият кмет използва всяка грешка на настоящото ръководство /разбира се, защото му се дават удобни поводи/ и я коментира в страницата си, а след това изказванията му бързо намират място и в медиите, превръщайки го в новина и поддържайки образа му актуален.

Лошото е, че прави впечатление, как при всяка подобна изява, от написаното се усеща задоволство, че екипът на Томов или той самият са направили пореден гаф. Сякаш така по-лесно се измества фокуса от това, че и той самият  понася сериозни критики, по отношение на управлението му.

В написаното сякаш липсва  загриженост за Благоевград, за каквото Камбитов говореше преди месеци, защото грешката в този случай  например, ще струва  над милион за благоевградчани, а не персонално на Румен Томов.

Явно, когато говорим за политици, не бива да търсим последователност и още по-малко загриженост за хората, защото те използват всяка ситуация, за да я обърнат в своя полза.

Едно от написаното от Камбитов обаче е напълно вярно, а именно, че действията, грешките и злоупотребите на всяко длъжностно лице са предмет на работа на Прокуратурата. Силно се надяваме, че тя ще си свърши работата, както с депото, така и с всички злоупотреби извършени от управниците на Благоевград и преди, и сега, ако разбира се бъдат доказани.

До тогава, остава да чакаме и се надяваме, че една злоупотреба няма да бъде прикрита, докато се акцентира на друга, защото всички народни избраници дължат отчет за свършеното и носят отговорност за действията и бездействията си.

blagoevgrad-news.com

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене