Административен съд – Благоевград потвърди решението на ОИК – Петрич за предсрочно прекратените пълномощия на кмета на село Коларово, община Петрич

С решение от 05.02.2020 г. Административен съд – Благоевград потвърждава Решение № 222-МИ от 14.01.2020 г. на ОИК – Петрич, с което прекратява предсрочно пълномощията на Величка Спасова като кмет на кметство село Коларово, община Петрич и обезсилва издаденото ѝ удостоверение за избран за кмет на кметство Коларово. Пълномощията на Спасова са прекратени предсрочно поради неизпълнение чл.41, ал.3 от ЗМСМА – да се уведоми в месечен срок ОИК и председателят на ОбС за липса на обстоятелства за несъвместимост със заеманата изборна длъжност.

По делото бе представена справка от деловодната система на ОбС – Петрич за периода 03.11.2019 г. – 04.12.2019 г., както и бяха взети предвид свидетелските показания на секретарят на Общински съвет – Петрич. По делото бе изяснено безспорно, че Величка Спасова, избрана за кмет на кметство с. Коларово, общ. Петрич, е изпълнила първото кумулативно предвидено условие в чл.41, ал.3 от ЗМСМА – в едномесечен срок от обявяването на изборните резултати, е заличила дейността си като търговец и не е в конфликт на интереси. „Не може да се приеме, че неизпълнението на второто кумулативно предвидено изискване в разпоредбата на чл.41, ал.3 от ЗМСМА – да се уведоми в месечен срок ОИК и председателят на ОбС, е несъществено отклонение от предвиденото задължение. Решението за предсрочно прекратяване пълномощията на Величка Спасова като кмет на кметство с. Коларово е прието в съответствие с разпоредбата на чл.41, ал.3 от ЗМСМА, във вр. с чл.42, ал.1, т.5 от ЗМСМА“, е отбелязано в мотивите на съдебния акт.

Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Р България в 7-дневен срок.

 

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене