Община Разлог въведе заплащане на предлаганите от общината административни услуги с банкова карта

Във фронт офиса в Разлог, а вече и в повече кметства на територията на общината са монтирани ПОС-терминали, обслужващи хората, които искат да заплащат услугите с банкови карти, а не в брой. Устройствата се използват само за приемане на плащания на такси за извършване на административни услуги. Разплащанията на ПОС-терминалните устройства се осъществяват чрез карти VISA, VISA Electron, VPAY, MasterCard, Maestro и Борика.

Пос-терминал

„ПОС-терминалите в община Разлог служат за осъществяването на електронни разплащания, при които средства от банковата сметка на картодържателя преминават в сметката на общината без за това да се начисляват допълнителни такси. При плащане, терминалът проверява валидността на картата, свързва се с издателя на картата и при наличие на средства по сметката на картодържателя, отпечатва разписка и превежда заявената сума по сметката на общината.”, обясниха от фронт офиса на общината.

пос-терминал

Въведеното електронно плащане е удобство и ще улесни, ползвателите на административни услуги. Разплащането с карти елиминира възможността за грешки при броене на пари и измами с фалшиви банкноти.

пос-терминал

Във фронт офиса на община Разлог е монтиран и  информационен терминал /киоск/, който предоставя възможност да бъдат разгледани всички административни услуги, предлагани от общината.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене