Баня в центъра на Благоевград, фонтаните са не само за красота

Отново центъра на Благоевград се превърна в притега­телна за раз­хлаждане на летните жеги.

Деца ре­шиха де­монстра­тивно да се изкъпят във водните забележи­телности в подплощад­ното прос­транство в центъра на града.

На метри от община­та децата взимат раз­хладителна баня, засне­ти от пре­минаващ гражданин.

Същата ситуация бе заснета от наш ре­портер на през 2017 година пре­ди ремонта на центъра, когато деца отново се „накиснаха“.

Вестник “ Топ Преса „

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене