ВИДЕО: Кметът на община Гърмен Минка Капитанова, изпълнителя Венци Амзов и кметът на село Огняново прерязаха лентата на обновените „Мира” в Огняново

Кметът на община Гърмен г-жа Минка Капитанова, заедно с кмета домакин на с. Огняново г-жа Димитрия Гюрова и г-н Венцислав Амзов – управител на фирмата изпълнител прерязаха  лентата на обновените „Мира” в курорт „Огняновски минерални бани“.

Това стана по време на официалната церемония по откриване на един от най-значимите обекти в община Гърмен, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG – V-A – Гърция-България“ 2014-2020.

Жители и гости на общината станаха  съпричастни към един от най-мащабните ремонти през последните години. На официалната церемония присъстваха още арх. Валентин Тюфекчиев, на когото бе поверено проектирането на обекта, г-н Цветан Салмединов – извършил строителния надзор, представители на Общински Съвет Гърмен, представители на институции, кметове от населените места, представители на хотелиерите в региона.

Това събитие дълги години се очакваше от жителите и гостите на община Гърмен и стана възможно чрез изпълнение на дейностите по проект: „ Инициатива за подобряване капацитета и достъпа до туристически дестинации в трансграничния район “, с акроним „Дестинации за всички“ по Програмата за трансгранично сътрудничество „INTERREG – V-A – Гърция-България“ 2014-2020. Проектът е по приоритетна ос 2 „Устойчив и приспособим към климата трансграничен район“ и  предоставя  възможност малките населени  места да се развиват и да се обновяват. Постигнатите резултати от реализирания проект са от важно значение не само за  хората с трайни увреждания, чиито достъп до лечебните минерални извори бе основополагаща дейност в проекта, но и за всички, които искат да използват лечебните свойства на минералната вода. Реновираните „Мира“ са сбъдната мечта на няколко поколения жители и гости на общината.

Очаквани резултати от изпълнението на проекта са:

  • Повишаване привлекателността на трансграничния район и броя на туристите, които го посещават; Прилагане на иновативни мерки за консервация и промотиране на туристическите дадености в Гърмен;
  • Повишена туристическа привлекателност на общините Гърмен и Тасос;
  • Подобрен достъп до туристически обекти в общините Гърмен и Тасос;
  • Подобряване на достъпа на хората с увреждания до туристическите обекти в общините Гърмен и Тасос;
  • Повишено икономическо развитие и стимулиране на туристическия сектор в двете общини;
  • Засилено сътрудничество в трансграничния район.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене