ЦИК проверява чували за забравени избирателни списъци в Благоевград и в Сандански

ЦИК разреши да бъдат отворени запечатани общински помещения в Благоевград и Сандански, в които се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент. Искането е направено от РИК – Благоевград заради забравени избирателни списъци, които след всеки вот, било  за местни, парламентарни или европейски избори, задължително минават през проверка на ГРАО за евентуално двойно гласуване.

Четири секционни избирателни комисии в Благоевград с № 42, 101, 105 и 138 и една в Сандански – №61, са забравили да представят избирателните списъци. Достъпът до запечатаните помещения, в които се съхраняват чувалите с изборните книжа, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

„Поради тази причина  потърсихме разрешение от ЦИК, която даде съгласие да бъдат отпечатани  помещенията и да се извадят липсващите избирателни списъци”, обясни председателят на РИК – Благоевград Мартин Бусаров.

Достъпът до запечатаното помещение се осъществява от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината.

За извършените действия се съставят протоколи, в които се вписва: основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието, в което са открити торбите и пликовете с изборните книжа (дали хартиените ленти на торбите са в цялост, съответно дали пликовете са залепени), документите, които се изваждат /съответно прибират в торбите/, пликовете и имената и длъжността на лицето, на което се предават. Изборните книжа и материали от различните видове избори се съхраняват до провеждане на следващите избори от същия вид, а от референдумите в срок от 5 години.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА

struma.bg

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене