Ансамбъл „Сите българи заедно“ пристига за летния фестивал „Еньовден“ в Делчево

main_b

В събота и неделя в Делчево ще е царството на билките, самодивите, змейо­вете и магията на фолклора. Традици­онният летен фес­тивал „Еньовден“ ще започне в събота по залез слънце на площада в село­то с „Еньовски фан­тазии“. Идеята е на Младежки клуб Интеракт, в която всеки може сам да ‘ си изработи бижу от глина. Малко по-късно, деца и възрастни ще се включат в приклю­чението „По пътеки извити за билки ле­ковити“ и да набе­рат билки за Еньов­ски венци в гората край селото.

И тази година жени и млади моми­чета от читалището в с. Баничан ще се включат в ритуала „Мълчана вода“ от чешмата на мегда­на до местността „Вълчова тумба“, в който бистрата вода ще поеме енерги­ята на звездите и мечтите на момите. Кой знае, тук могат да ги срещнат само­диви.

Същата вечер в Туристическия цен­тър в селото ще бъде изработено сламе­но чучело, което в неделя, по изгрев слънце ще бъде из­горено в специален ритуал за да изгори злото. До среднощ на мегдана ще има рок концерт и тан­ци с участието на група Вива дене. В неделя ранобудните могат да се включат във факелно шест­вие, да посрещнат играещото слънце, да съберат леко­вити билки и да се търкалят в росата.

С много заба­вления ще е из­пълнен неделния ден — от изработ­ване на Еньовски венец и провиране през него, везане на пъстри престил­ки, до точене на делчовска баница. В неделя ще бъде открито изложение „Еньовски чародейства“ на учениците от ПГ по МСС и ще бъде представено етно ревю от връст­ниците им от НПГ.

Ако заедно със за­бавленията, искате да сторите нещо до­бро, посетете бла­готворителния ба­зар „Билки за лек и аромат“ — съвмест­на инициатива на Сдружение „Хро­ника срещу рака“ и жените от Клуба на пенсионера в гр. Гоце Делчев.

В музикална­та програма ще се включат кукери от с. Мосомище, деца от ЦДГ „Джани Родари“, малки та­ланти от Трето ОУ, самодейци от чита­лищата в Брезница, Мосомище и Ляски, Голешовските фантове, както и звез­дите от „Сите бъл­гари заедно“, които ръководителят им Никола Григоров ще доведе в родно­то си село.

Фестивалът се провежда с финан­совата подкрепа на община Гоце Дел­чев и съдействието на Бизнес инкуба­тор — Гоце Делчев.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене