Цял километър и половина нови улици ще имаме в Симитли

Багери започнаха работа по новите улици в Симитли

Пет улици, по които досега минавахме по пясък и кал, ще имат асфалт, тротоари, бордюри, маркировка. Започна строителството на 4 улици в квартал Ораново в град Симитли и една улица в село Полето. Свещеник благослови работата по изграждане на новите улици, кметът на общината Апостол Апостолов удари бутилка шампанско в лопатата на багера, който от днес вече работи на ул. „Партизанска“. Тази улица и преките „Пирин“, „Любен Каравелов“ и „Иван Козарев“ в квартал „Ораново“ са част от проекта “Строителство на улици и прилежащи тротоари,съоръжение и принадлежности към тях в град Симитли и село Полето, община Симитли“. С адфалт и тротоари ще е и една кална улица в село Полето.

Инвестицията за 896 464.88 лева е безвъзмездна финансова помощ от структурните фондове на ЕС. Парите са осигурени по проект на община Симитли, финансиран по програмата за развитие на селските райони, по Договор №01/07/2/0/00909 по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7. „Основни услуги и обновяване в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Ритуална първа копка за начало на строителните дейности събра много от хората, които скоро ще минават към у дома по нови улици и тротоари, кметът Апостол Апостолов и екипът му от общинска администрация, председателят на местния парламент Владимир Христов, народният представител Стефан Апостолов.

Новите асфалт и тротоари за коли и пешеходци ще допринесат за подобряване на здравния статус на населението от намаляване на възможностите от травми при ходене, каквито са по-големи при настоящото състояние на земната и неравна улица и намаляване на възможностите от заболяване на дихателните органи, каквито са по-големи при настоящото замърсеност на улицата. Ще се намалят възможностите за щети на МПС с оглед премахване на съществуващите земни дупки. По всички улични терени има изградена водоснабдителна и калнализационна подземна инфраструктура, предстои работата по изкоп и подготовка на основа, насип, битумен разлив, асфалтиране, изграждане на отводнителна система, с нови бордюри и тротоарна настилка, вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка по улицата.

E79 News

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене