Лавина Топ Преса! Най – големия апартамент гейт на България! В Благоевград главен архитект одобрявал проекти на сгради в които той имал жилища!

Арх. Васил Тинчев, бивш главен архитект на Благоевград, одобрявал проекти за жилищни сгради, в които имал отстъпено право на строеж. Това стана ясно от сигнал, който кметът на града д-р Атанас Камбитов е подал в полицията и прокуратурата. Сигналът е придружен с над 1000 страници документи.

Арх. Тинчев, който заема поста от 2012 г., е дисциплинарно уволнен на 6 февруари след назначена от кмета обстойна проверка на работата му.

“Безкомпромисен съм,

когато разбера, че

някой извършва

нарушения

А назначената от мен дисциплинарна комисия откри много такива в работата на главния архитект”, каза кметът.

Сагата със строителството на няколко кооперации започва да се разплита след получен сигнал от 11 декември 2018-а от Райко Зашев за извършване на строеж в нарушение на действащите правила и нормативи за застрояване.

Благоевградчанинът сочи, че във връзка с издадено от арх. Тинчев разрешение за строеж от 12 октомври 2018 г. е поискал да се запознае с документа, защото е съсед на терена, върху който ще се строи, но получил отказ.

В хода на дисциплинарното производство по повод този сигнал е установено, че при одобряване на инвестиционен проект за изграждането на жилищна сграда с 15 апартамента в идеален център са допуснати нарушения. Не са предвидени необходимите места за паркиране, каквото е изискването на Закона за устройство на територията. Не е спазено и изискването за височината на еркерите и балконите. Друго нарушение е, че в одобрения проект са предвидени кули над покрива с площ от 100 кв. метра при допустими 25.

В одобрения проект е предвидено на партера да има магазини, а арх. Тинчев обяснил, че това ще са офиси и заради това не спазил нормативните изисквания.

С одобрения инвестиционен проект допустимата стойност на разгърнатата застроена площ е надвишена с около 120 квадрата при допустими 1050 кв. м, без да се смята площта на кулите над норматива.

Към одобрения инвестиционен проект липсва и таблица с оказана застроена площ на всички самостоятелни обекти, а кота корниз и кота било не били ясно дефинирани, поради което разрешената сграда не е на изискваните отстояния от съседни имоти.

В обясненията пред дисциплинарния съвет арх. Тинчев заявил, че се отнася за “елементарна грешка” и “пропуск” от негова страна.

“Големият брой

нарушения не

сочат към

неволно

допуснати

пропуски

Допускам, че това е с цел реализиране на имотна облага. Чрез завишаване на разгърнатата застроена площ с приблизително 120 кв. м, без площта на кулите, инвеститорът ще получи допълнителни около 180 хил. лв. при средна пазарна стойност 1500 лв./кв. м”, коментира Камбитов.

Проверката е установила и други интересни факти около строежа. На 7 ноември 2018 г. е учредено право на строеж (суперфиция) в полза на инвеститора “Аруба груп” ЕООД, представлявана от общинския съветник от “Партия на зелените” Андон Тодоров, за 8 апартамента, както и на арх. Васил Тинчев – за 1 жилище.  

Жилищната кооперация в идеален център в Благоевград, заради която е уволнен арх. Тинчев.

Разрешението за строеж е обжалвано от съседа Райко Зашев и делото е висящо в съда.

“Категоричен съм, че към момента на учредяването му на право на строеж арх. Тинчев е извършил действия по служба, които имат като очевидна непосредствена последица получаването на материална облага за себе си – един апартамент”, казва кметът и допълва, че и общинският съветник Тодоров, и арх. Тинчев не отричат, че са в близки отношения.

Вътрешната проверка, назначена от кмета, установява и други нарушения на главния архитект. На 26 юли 2018 г. е постъпило заявление от група граждани и юридически лица за одобряване на изменения към разрешение за строеж от 12 април 2016 г., издадено от арх. Тинчев.

Това, което прави впечатление, е, че той е сред заявителите, поискали изменението в одобрените от него преди това проекти. Към заявлението е приложено и копие на декларация съгласие, подписана от арх. Васил Тинчев, с която той дава съгласието си по-късно сам да одобри в качеството си на административен орган поисканите изменения.

Арх. Васил Тинчев е сред заявителите, тъй като е

придобил право

на строеж по

силата на

нотариален акт

от 2016 г. и ще стане собственик на 1 апартамент и таван с площ 85,33 кв. метра.

Друг случай е свързан с изграждането на жилищна сграда с офис и гаражи, за който е издадено строително разрешение от 13 юли 2015 г. по депозирано заявление възложител “БГ Еврострой и АВМ” ЕООД, чийто собственик и управител е Венцеслав Тодоров, покоен брат на общинския съветник Андон Тодоров.  

Кметът на Благоевград Атанас Камбитов

Одобреният от арх. Васил Тинчев проект отново не осигурява места за паркиране за всички обекти. Именно в изградената по-късно жилищна сграда арх. Тинчев ще придобие собственост върху самостоятелен обект, което се установява от справка в имотния регистър към Агенцията по вписванията.

Пореден подобен случай е свързан с изграждането на жилищна сграда с магазини и офиси, за които е издадено строително през 2015 г. по заявление от “БГ Еврострой и АВМ” ЕООД, представлявано от управителя Венцислав Тодоров и от “Мавди” ЕООД, представлявано от управителя – общинския съветник Андон Тодоров. И за тази сграда одобреният проект не осигурява места за паркиране.

Оценката на съответствие на тези инвестиционни проекти е извършена с представяне на комплексен доклад от регистрирана фирма – консултант. Тоест избягва се възможността оценката за съответствие да се извърши от експертния съвет към общината, а Васил Тинчев одобрява приложените проекти, на които самият той е възложител по смисъла на закона.

“В сигнала до прокуратурата настоявам да се предприемат действия, за да се прецени дали поведението на главния архитект и свързаните с него лица не осъществяват състав на престъпления по смисъла на НК, доколкото може да се направи обоснован извод за наличие на пряка връзка между осъществените служебни действия на главния архитект и получаване на облага – учредено право на строеж”, допълва кметът Камбитов.

Бившият главен архитект не отрече, че е приятел със съветника и предприемач Андон Тодоров.

“Преди повече от 10 години съм си купил от него апартамент, в който живея”, коментира арх. Тинчев, който обжалва заповедта си за уволнение.

Не отрича, че е правил грешки в работата си, и е глобяван от ДНСК.

Платил е

няколко глоби

от по 1000 лв.

За други наказания още води дела.

“Главният архитект е човекът оркестър. В други общини има по няколко служители. Аз бях отговорен за всичко, дори и за това, че някой нещо не е догледал.

Не знам за какъв сигнал до прокуратурата става въпрос. Скоро ходих да давам обяснения при дознател, но не си спомням вече дали беше за тези сгради, или за друга”, допълни арх. Тинчев./24chasa.bg/

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене