Инфарктна сесия в Гърмен, учителите от Рибново и жители на Скребатно обсадиха залата на ОБС

Инфарктна сесия в Гърмен, учителите от Рибново и жители на Скребатно обсадиха залата на ОБС с настоятелни искания за  бързи решения и ясни процедури за строителството на новия училищен корпус в Рибново и възстановяването на изгорялата сграда в Скребатно

Бързи решения без протакане и подмолно заиграване с процедурите относно строителството на новия училищен корпус в Рибново и възстановяването на изгорялата сграда в село Скребатно, поискаха вчера по време на редовното заседание на ОБС Гърмен, учителският колектив на СУ „Йордан Йовков“ в Рибново и  група жители на село Скребатно, които изпълниха до краен предел залата и настояха за бързи, адекватни и коректни решения по наболелите проблеми и в двете села.

След дълги дебати и препирни общинските съветници взеха решение в рамките на 5 работни дни директора на училището в Рибново, Манчо Джуркин да внесе в администрацията в Гърмен докладна записка за проектиране и поетапно изграждане на нов учебен корпус, физкултурен салон, саниране на настоящата училищна сграда и ремонт на училищния филиал в село Осиково.

Решението на общинските съветници е също, веднага след внасянето на докладната от директора Джуркин да бъде насрочено  извънредно заседание на ОБС за приемането на документа и стартиране на последващите процедури.

Относно изгорялата сграда в село Скребатно съветниците от Гърмен взеха две решения първото: за възстановяване на унищожената от пожара част от сградата, общинска собственост – кметство, читалище, библиотека и пенсионерски клуб.

И второто решение бе, че ОБС дава право на частните собственици да възстановят тяхната собственост от изгорялата сграда  в същия вид  и параметри както преди пожара. Става въпрос за двата магазина и ресторанта които също изгоряха в едно със сградата при големият пожар през януари в село Скребатно.

 „Радвам се, че общинският съвет въпреки напрежението разбра истината и взе мъдро решение както за училището в Рибново така и за  възстановяване на изгорялата сграда в Скребатно, която е прекалено свидна и скъпа за всички жители на селото та и макар и за тези, които отдавна не живеят в него. Още утре ще отида и ще внеса всички документи които искат от администрацията в Гърмен за да се даде най- после старта на проектирането и строителството на новия училищен корпус защото класните стаи не достигат изобщо, ученици учат в стола и коридорите и строителството е от изключителна важност и  необходимост още повече че парите са осигурени от Министерството на образованието, заяви Манчо Джуркин, който не дочака края на заседанието и научи добрата новина по- късно.

Иначе, вчерашното заседание на ОБС в Гърмен тръгна с напрежение и противоречиви мнения „ за „ и „против“ дали председателят на ОБС Исмет Узунов да допусне да бъде прочетена декларация от директора на училището в Рибново Манчо Джуркин, след която и двете страни буквално се заляха с взаимни обвинения.

От една страна кмета на общината Минка Капитанова обвини директора на училището в Рибново, Манчо Джуркин, че не е внесъл своевременно необходимата документация и докладна записка за възлагане на проектирането и респективно за възлагане на обществената поръчка за строителството на новия училищен корпус и ремонтните дейности на училището в Рибново и филиала му в Осиково.

Капитанова бе категорична, че ще държи Закона да бъде спазен като не се ангажира със срокове за процедурите и започването на строителството както в Рибново и Осиково така и за възстановяването на изгорялата сграда през първите дни на януари в село Скребатно. Тя заяви още че казусът бил сложен и се изисквало проучване и набавяне на необходимата документация, което нажежи още повече обстановката в залата.

От своя страна училищния директор Манчо Джуркин пък оспори твърденията на кмета Капитанова като заяви, че преди седмица е бил поканен в общината да напише докладна записка до кмета Капитанова от негово име, която била предварително подготвена и със следния текст за решение:

 1/ Дава съгласие в УПИ -10 ,кв.12 по плана на село Рибново, към училище – публична общинска собственост, да се изгради пристройка  към съществуващата сграда в северозападната част на имота, като възложител е община Гърмен.

2/ Проектирането и изграждането на обекта да се извърши със средства от бюджета на СУ „Йордан Йовков“ село Рибново.

Джуркин заяви пред ОБС и пълната зала, че след остра реакция, че така предложената му докладна записка е незаконосъобразна, тя тихомълком изчезнала от дневния ред на вчерашната сесия като зададе и въпроса, какво се е случило с внесеното от него искане до кмета Минка Капитанова на 29.01. 2019 год. с изх.№ 492 и защо то отсъства от дневният ред на заседанието.

От името на учителския колектив и от името на родителите на учениците в Рибново, както и от името на жителите на селата Осиково и Скребатно, Манчо Джуркин заяви, че ако до следващата седмица проблемите с увъртането и бавенето на процедурите за належащите  строителства не бъдат разрешени, жителите и на трите села ще се съберат да протестират пред общината в Гърмен, че ще се организират граждански неподчинения със затваряне на кръстовища и блокиране на административния център, защото хората смятали, че кмета Капитанова умишлено бави проекта, защото не тя, а директорът на училището е избран за възложител. „Иска тя да е възложител, иска тя да си вземе комисионна, ето това е истинският проблем, назован ясно и точно, говори за точки и алинеи, а тя изобщо не ги познава”, заяви твърде ядосан от развоя на дискусията директорът на училището в Рибново, Джуркин.

„Това са клевети. Нямаме все още докладна записка от директора на училището. Той отказва да внесе такава, защото ние трябва да се съобразим с това какви са нуждите, няма как аз да знам, дори да отидем на място, той трябва да каже каква нужда има, колко класни стаи са необходими, за да се проектира това нещо”, коментира също афектирана, кметът на община Гърмен Минка Капитанова.

Както се казва истината се ражда в спора, така се случи и на инфарктната вчерашна сесия в Гърмен на която в крайна сметка се стигна до  добри решения които върнаха надеждите на родители и учители от Рибново и Осиково, че новото училище ще бъде построено и на хората от пострадалото от големия пожар село Скребатно, че изгорялата сграда ще бъде възстановена.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене