учители

Учителите от град Гоце Делчев Люба Маламова, Диана Ланева и Елена Търтова – с най-високо отличие в сферата на образованието

Учителката по химия в ПМГ „Яне Сандански“ Люба Маламова и учителката, учителката от ПГ по МСС „П.К.Яворов“ Диана Ланева...

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене