Дневен Център за работа с деца и младежи с увреждания „Символ на любовта“

Представяме Ви и Ви каним на:

РАБОТИЛНИЦА ЗА РОДИТЕЛИ

“ДА ПОРАСНEМ ЗАЕДНО ПЛЮС“

Задавали ли сте някой от тези въпроси?

Постъпвам ли добре, дали съм прекалено строг или съм прекалено мек, последователен ли съм или непоследователен?

Какво наистина е нужно на моето дете? Правя ли достатъчно неща за него?

Как да правя това, което е най–добро за детето, без да пренебрегвам себе си?

Програмата за работилници

„ДА ПОРАСНЕМ ЗАЕДНО ПЛЮС” е насочена към оказване на помощ и подкрепа на родителите на деца със специфични потребности.

На сесиите и заниманията се придобиват знания и умения, които родителите използват в отношенията със детето си.

В разговорите се обменя опит, свързан с решаване на проблемите с детето.

Посредством общуването се постига сигурност, самоувереност, удовлетворение.

Единстветото условие- набират се родители на деца до 8 години!!!

Ако проявите интерес, може да се запишете, като се свържете се нас:

Телефони за връзка с водещите:

Камелия Воденичарова- 0899 178 233

Радка Стаменова- 0876 908 257

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене