дневен център

Оборудване и обзавеждане на Дневен център за деца и младежи с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в община Белица

По инициатива на кметът на Община Белица Радослав Ревански, в партньорство със  Сдружение с нестопанска цел  „Емпатия“ през 2019...

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене