Магията на „Легенди за Пирина”

Книгата на Емил Гърчев  „Диханието на долината – легенди от Пирина” е импозантно вълнуващо четиво с определени вътрешни пулсации в очите на живота. Тя е своеобразна светлина със свой живописен емоционален свят, земна и духовна територия, в която се докосват философски и нравствени проблеми в пейзажа на далечното минало. Като водата, всяка легенда и разказ, сказание и мит, имат свой извор, който закача живеца на родовата памет, блясъкът и загадъчните и дълбочини, безкрайността, синевата. Във всемирната история всеки човек е вселена, която се ражда и умира с него. В този смисъл планинският релеф на „Легендите от Пирина” е с непреходно дълголетие, защото историята на всяко съществуване предизвиква любознателността на бъдещите поколения. С фантастично въображение, с упоритостта на Иманяр, Емил Гърчев търси и намира сполучливо човешките ценности в дълбоките пластове на времето като историческа съдба. Драматизмът на човешката съдба е придаден екзотично, премъдро вплетен в корените на човешкото същество за чистотата на душите и човешките отношения с гласа на сърцето на историческата памет. С богата градация емоционалната струя се лее подкупно с визуална лекота. Чистите пориви и яснотата на духа живеят в прекрасна зависимост със собствени оригинални образци, които като звезда озаряват първичното в многообразието на човешкия живот и човешката душа. Ковнати  са фабулата,  идеи и сюжети, живи като живота с удивителна безмерна любов и неповторимо свято човешко присъствие. Те носят светлина от светлината на една древна душа, въздишащ далечен древен глас, който възкресява духа и душата на нашия регион, защото свързва хоризонтите на спящото под пепелта минало. Слънчев лъч с полъх на живи черти, събития и жестове са легендите „Флавиана Филокрятия”, „Могила в равнината”, „Слънцекосата”, „Дъщерята на свещеника” и „Монахът Св. Иван Рилски”…

Целия материал четете в печатното издание на Топ Преса

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене