88 ученици от Първо ОУ в Гоце Делчев с максималните 50 точки на националното състезание „Аз, природата и светът“

Още в първите учебни дни на новата 2019 година в гоцеделчевското Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, заваляха поводите за гордост и радост от постигнати добри резултати.

На проведеното на 13 декември  от Сдружението на българските начални училища, национално състезание „Аз, природата и светът“ рекордният брой от 88 ученици от Първо ОУ са постигнали максимален резултат от 50 точки!  В националното състезание  „Аз, природата и светът“ участваха  учениците от І до ІV клас от всички начални училища в страната .

Тестът който решаваха участващите  ученици включваше въпроси с отворен и затворен тип отговори, а тестовите  въпроси бяха от учебното съдържание по учебните предмети: Околен свят – 1 и 2 клас, Човекът и природата – 3 и 4 клас, Човекът и обществото – 3 и 4 клас.

Топ Преса предоставя за сведение  на родители , учители и ученици списъкът с постигнатите резултати  на участниците  в националното състезание от Първо ОУ „Св. Св. „Кирил и Методий“ в Гоце Делчев който списък наистина е повод за гордост за всички ни .

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене