Кръстьо Сарафов и мечтата му за театър – мост между Илинден и София

Преди няколко дни приключи теренното изследване за Кръстьо Сарафов, на екип от НАТФИЗ „Кр.Сарафов“, ръководен от проф. дфн Мирослав Дачев и експерти от регион Гоце Делчев, които имаха за цел да разкрият, проучат и дигитализират архивни материали, свързани с големия български актьор Кръстьо Сарафов, роден в с. Илинден. В хода на проучването, осъществено в няколко етапа, екипът се срещна с потомци на рода Сарафови, проучи и засне материали, свързани с Кр. Сарафов, които се пазят в читалище „Кр.Сарафов“  в с. Илинден . Всички материали ще бъдат публично достъпни на е-библиотеката на НАТФИЗ.

Преди 3 години НАТФИЗ в партьорство с ИИЗ при БАН, спечели проект „Създаване и управление на специализирана е-библиотека с научен текстов и визуален архив в областта на сценичните и екранните изкуства“ към Фонд „Научни изследвания“.

През 2015 се реализира първия етап от проекта, който приключи с отлична оценка от Фонд „Научни изследвания“  благодарение, на което проектът продължи с втория си етап през 2017 – 2018 г. Изпълнението на дейностите по проекта има за цел превръщане на Академията в център за дигитални  архиви в областта на сценичните и екранните изкуства.

Като част от своята стратегия за развитие Академията ще създаде и ще поддържа е-Библиотека с научен текстов и визуален архив, който ще бъде основен в областта на театралното и филмовото изкуство в национален мащаб. Архивът ще служи за научни изследвания в областта на историята на сценичните и екранните изкуства, а е-библиотеката ще бъде полезна както за научни цели, така и за образователния процес в НАТФИЗ. Амбицията на научния колектив е да превърне е-библиотеката в основно поддържащо звено на електронно обучение по всички теоретически и исторически дисциплини в Академията в близките години, а научният архив в областите на сценичните и екранните изкуства да се ползва за фундаментални научни изследвания от всички лица и интституции, работещи в тази сфера.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене