Разклатено е алибито на Ембака

 Силвия СТОЯНОВА

Разклатено е алибито на Емил Първанов-Ембака, който е подсъдим за убий­ството на Николай Чиви­ев-Легионера на автома­гистрала „Струма“. Според защитната теза на подве­дения под наказателна от­говорност за кървавото престъпление на 26 юни 2015 г. той е действал в състояние на афект, когато е ударил с камък бившия боец от френския легион, довел до смъртта му.

Експертизата, която е в подкрепа на тази вер­сия, обаче е отхвърлена от състав на Окръжния съд в Благоевград. Според не­приетото от магистратите изследване Емил Първанов е бил в това психологическо състояние в рамките на пе­риод от две до пет минути. Това време не съвпада с периода, в който е извър­шено престъплението. Това се сочат други доказател­ства, събрани по време на разследването. Според тях интервалът от време, през който се разиграва кръво­пролитието на новостроящ­ия се участък от аутобана, е значително по-голям. По тази причина прокуратура­та настоява експертизата да бъде отхвърлена и съдът приема искането й. С този акт алибито на подсъдимия за убийството е значител­но разклатено, обясняват запознати със случая. Ако въпросната експертиза бе приета като доказателство, тя значително би облекчила евентуалната присъда на Първанов.

След отхвърлянето на психологичното изследване магистратите разпореждат да бъде направена нова съдебномедицинска екс­пертиза. В нея ще участват двама психолози и двама психиатри. Те трябва да представят заключението от своето изследване на следващото заседание по делото, което е насрочено за 9 май в окръжния съд в Благоевград. В случай че новата експертиза бъде приета, очакванията са про­цесът да приключи бързо. По делото вече са разпита­ни всички свидетели, изслу­шан е и подсъдимият.

Емил Първанов е преда­ден на съд за това, че: „на 26.06.2015 г., около 13,30 ч., на новостроящ се обект „Магистрала Струма“, ЛОТ-4, чрез нанасяне на удар с ка­мък по главата умишлено е умъртвил Николай Чи­виев от гр. София, като деянието е извършено по хулигански подбу­ди“.

На едно от предход­ните заседания Емил Първанов представи своята версия за слу­чилото се. По думите му във фаталния ден той и съпругата му ми­нали през новостро­ящата се магистрала.

„Видях човек със светлоотразителна жи­летка до два гръцки тира, той махна с ръка, но не спрях и продъл­жих напред. Малко след това лек автомо­бил ме настигна и за­сече, спря пред мен. От колата излезе едър мъж, над 1,90 м, който се развика. Попитах го: „Ти какъв си?“, а той отвърна: „Ти сега ще видиш, боклук мръ­сен“, извади палка и ме удари по ръката. Аз залитнах, препънах се в чехлите, паднах, а по­сле побягнах. Видях, че той троши колата ми, върнах се и чух жена ми да пищи, ръката й беше цялата в кръв. В този момент ми пад­на пердето и започнах да хвърлям камъни към човека. След този момент всичко ми се губи, аз лесно се паля, но в такава ситуация изпадам за първи път. Той ме удари втори път през рамото с палката и тогава съм хвърлил камък по него.“ В това време на мястото се появил приятел на под­съдимия – Любчо, и из­викал към Първанов: „Ела, ела да видиш, чо­векът си е глътнал ези­ка“.“

„Аз го държах за гла­вата, а Любчо помага­ше. После се качихме в колата и се отправихме към болницата. Много съжалявам за това, че един човешки живот е погубен, не съм имал умисъл да го умърт­вявам, но исках да защитя мен и съпругата ми“, твърди Първанов в обясненията си пред съда.

135 ДНИ СЕ КРИЕ

135 дни прекарва в не­легалност Емил Първанов след убийството на Николай Чивиев. Ембака изчезва и е обявен за общодържавно издирване, а по-късно го търси и Интерпол. Въпре­ки това нито нашите, нито чуждите полицаи успяха да влязат в дирите на беглеца. Той се предаде сам през ноември 2015-а. Прекарва близо осем месеца в ареста и през това време не иска мярката му от „задържане под стража“ да бъде проме­нена в по-лека. Като причи­на за това хора от неговото обкръжение сочат, че той се страхува от отмъщението на бивши колеги на Леги­онера.

В крайна сметка през юли 2016 г. Ембака е пуснат сре­щу „подписка“. Като мотив за искането на по-лека мярка защитата му изтъква дока­зателства, които сочели, че той не е извършил умишлено престъпление, а е действал при самозащита.

Вестник Топ Преса

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене