Младите гоцеделчевски ротарианци

Юлия БАЙМАКОВА

Младежкият дом в Гоце Делчев, макар отдавна да не изпълнява своето предназначение, все пак успява да оправдае името си. В едно от помещенията му всеки четвъртък се събират членовете на местния Интеракт клуб – част от интернационално сдружение със същото име. В нашия град то съществува от осем години. Целите на младежката секция на Ротари клуб са хуманни и са насочени към голяма част от обществото.

Членовете на Клуба – младежи и девойки на възраст от 13 до 18 години, се стремят да помагат на съгражданите си, и то не само в навечерието на Коледа. В момента основна задача на тези ентусиазирани млади хора е да помогнат за кариерното ориентиране на по-малките от тях. Те ще се срещнат с всички седмокласници в града и ще им обяснят какво се учи, за да се усвои дадена професия, и какви качества са нужни за това. Особено полезни в работата им ще бъдат презентациите, които изработват. Със същата цел ще съставят и брошури , още повече, че тази дейност не им е чужда. Опитът им от миналата година включва също така покани към хора с различни професии, които говорят пред седмокласниците за професионалния си път.
„Усилията ни сега са в тази посока – казва президента на Клуба, дванадесетокласничката Мария Медарева. – Преди това в магазини „Стоджа“ проведохме инициатива „Купи и дари“ , като продуктите предоставихме на хора в неравностойно положение. По традиция украсихме големия бор в горната част на главната улица. Както обикновено, украсата изработихме собственоръчно. Този път направихме топки от пластмасови чашки, които оцветихме в червено и жълто. Със специална коледна програма, която подготвихме, и с кулинарни изкушения гостувахме на Дома за стари хора.“

Мария Медарева продължава ретроспекцията за дейността на Клуба. По повод Деня на будителите членовете на сдружението са принтирали снимки на будители и са задавали на съгражданите си въпроси, свързани с тях. Знаещите са награждавали със знаменца и бонбони.

Младите хора са си поставили за цел да зарадват децата в Центъра за настаняване от семеен тип. Затова в началото на лятото са провели кампания „Дари усмивка“. Сумата от билетите за концерта, който са подготвили, от проведената томбола, от кутията за дарения и от продадените сладки, които сами са измайсторили, – общо над 1 000 лева, е вложена за направа на басейн за водна рехабилитация на децата с увреждания.

Традиционни са посещенията на интеракторите в Дневен център „Символ на любовта“. В навечерието на Осми март те обикновено изработват красиви поздравителни картички заедно с възпитаниците на Центъра.
Гоцеделчевските младежи и девойки осъществяват съвместни инициативи с Интеракт клуб – Благоевград. Плод на съвместната им работа е концерт, проведен в областния град.

В момента членове на гоцеделчевския клуб са около тридесет ученици от средните училища в града. Те отговарят на критериите за прием, а именно инициативност и отговорност. Важно е също така редовно присъствие на сбирките, което се отразява в присъствена книга. Ученическото сдружение има и собствена каса за приходи от членски внос – три лева на месец. Тези средства се използват само за провеждане на планирани дейности.

Начело на Клуба стои Борд от пет души – президент, вицепрезидент, секретар, ковчежник и церемониал – майстор. Последният отговаря за залата и пускането на химна на Република България и на Ротари клуб по време на официални срещи.
И този четвъртък една от залите в Младежкия дом е пълна с млади хора, които тихо разговарят помежду си, очаквайки началото на сбирката. За пореден път те са отделили от времето си за общественополезна дейност, превърнала се вече в част от техния живот.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене