Екипи на ЮЗДП с готовност за реакция при аварийни ситуации след обилните снеговалежи

Екипи на Югозападното държавно предприятие са в готовност да реагират при възникнали аварийни ситуации, причинени от обилните снеговалежи и влошената метеорологична обстановка. За намаляване на риска от бедствия и предотвратяване на опасни за живота и здравето на хората ситуации, на всички 41 държавни горски и ловни стопанства е разпоредено да предприемат действия за разчистване на паднали или пречупени дървета по пътищата от републиканската, общинска и горскостопанска мрежа в района на съответното поделение.

След спиране на снеговалежите ще бъде извършена инвентаризация на повредената дървесина в обхвата на ЮЗДП.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене