65.6% от домакинствата в областта имат достъп до интернет в домовете си

65.6% от домакинствата в област Кюстендил имат достъп до интернет в домовете си. Това каза пред Радио „Фокус„ – Кюстендил Даниела Димитрова, началник на отдел „Статистичеки изследвания“ към Териториално бюро „Югозапад“. По думите ѝ средният показател за страната е 67.3%, а това нарежда област Кюстендил на 14 място. „Това са резултатите от проведеното през 2017 година изследване за използване на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата. Спрямо предходната година в областта се регистрира ръст от 10.2 процентни пункта на домакинствата с достъп до интернет“, каза Даниела Димитрова. По думите ѝ за периода 2007-2017 година използването на информационно-комуникационни технологии става все по-масово, а относителният дял на домакинствата с достъп до интернет се е увеличил повече от шест пъти. „Повече от 91 % от жителите на област Кюстендил с висше образование използват регулярно интернет. През текущата година в област Кюстендил 51.8% от населението на възраст между 16 и 74 навършени години използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично“, каза още Димитрова. По думите ѝ в регулярното използване на интернет от лицата е отбелязано увеличение от 8.3 процентни пункта спрямо предходната година. Жените са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с мъжете – съответно 54.9 и 48.8%. „Значителни са различията при регулярно използващите интернет по образование, като 91.6% от лицата с висше образование и 48.3% от лицата със средно образование използват редовно глобалната мрежа, докато само 5.1% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които тя предоставя”, каза Даниела Димитрова. По думите ѝ в сравнение с 2016 година относителните дялове на регулярните интернет потребители с висше и средно образование се увеличават съответно с 14.7 и 5.7 процентни пункта, докато при тези с основно или по-ниско образование се наблюдава намаление с 24 процентни пункта.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене