Ужас, унижения и емоционален шок преживя мъж от Югозапада заради съставен пътен акт за 20 лв.

Обезщетение от 500 лв. поиска от ОДМВР кюстендилец по Закона за отговорността на държавата и общините за нанесени му неимуществени вреди. Случаят е от 2012 г.

С наказателно постановление по Закона за движение по пътищата от началника на Районно управление -Кюстендил на Иван Валентинов е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 20 лева.

Валентинов, който е жител на село Жиленци, махала Везенска, твърди, че е претърпял  в резултат на санкцията душевни болки и страдания, преживени ужас, уплаха и емоционален шок, чувство на безпомощност, унижение и безсилие. В молбата си той настоява и за присъждане на законната лихва върху обезщетението за неимуществени вреди от 19.04.2012 г. – датата на съставяне на акта за установяване на административно нарушение, въз основа на който е издадено отмененото наказателно постановление, до окончателното погасяване на задължението.

Кюстендилецът обаче не е посочил доказателства за установяване на претърпените от него неимуществени вреди. Сочената от него съдебна практика – цитирани дела и решения на Върховния касационен съд  и Европейския съд за правата на човека не би могло да бъде  възприета в разглеждания случай поради съществената различност на  фактите.

Така Административният съд отхвърли иска от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди срещу Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Кюстендил за обезщетение за неимуществени вреди в размер на 500 лева.

Кюстендилецът ще трябва да заплати на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Кюстендил 100 лева за адвокатско възнаграждение.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене