Отбелязваме Световния ден на детето – честит празник, деца!

На 20 ноември отбелязваме Световния ден на детето.

На тази дата през 1959 г. на Общото събрание на ООН е приета Декларация за правата на детето, в която основният принцип е: „Човечеството е задължено да даде на детето най-доброто от себе си!”

30 години по-късно е приета и Конвенцията за правата на децата.

Тази дата не е повсеместно възприета, защото ООН предлага на правителствата на отделните държави да преценят сами, на кой ден да отбелязват празника.

Всяко дете има право да бъде зачитано и уважавано! Всяко дете има право на развитие и закрила!
Всяко дете има право да расте в семейна среда или в среда, близка до семейната! Всички деца имат еднакви права!

Честит празник на всички деца!

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене