Петричката фирма „Заечки“ ЕООД ще извърши втори етап на благоустрояване на зеленчуковата борса в село Кърналово

До това решение стигна тричленната комисия назначена със заповед на кмета Димитър Бръчков. Преди една седмица двете фирми участнички „Първострой-Г“ЕООД и „Заечки“ ЕООД получиха указания за допълнителна документация необходима към останалите документи предоставени на комисията.

След като документите бяха комплектовани от комисията и двете фирми участнички бяха допуснати до разглеждане на предложенията. В тази надпревара комисията определи, че фирма „Заечки“ ЕООД с управител инж. Екатерина Заечка ще извърши втория етап на благоестрояване на зеленчуковата борса в село Кърналово. Избраната фирма бе класирана с максималния брой точки 100, а „Първострой-Г“ ЕООД е класирана с 60 точки.

Прогнозна стойност на офертата е 90 хил. лв. без ДДС.

Припомняме ви, че през 2016г. същата фирма „Заечки“ ЕООД извърши първия етап от благоустрояването на тържище при с. Кърналово като стойността на поръчката бе 73 326 лв. без ДДС.

П. Иванов/struma.com

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене