Ексклузивно! Само в Топ Преса! Веселин Марешки проговори за картела на горивата в Гоце Делчев!

Едно интервю на

Веселин СТАМЕНОВ

В интервю за преда­ването „Още от деня” по БНТ лидерът на ВОЛЯ Веселин Марешки комен­тира протестите срещу ви­соките цени на горивата в Гоце Делчев. Потърсихме го за ексклузивен комен­тар и за ТОП ПРЕСА.

– Г-н Марешки, по повод протестите за цените на го­ривата в Гоце Делчев, зая­вихте , че хората е трябвало да мислят на изборите, за да се реши този проблем. Как­во имахте предвид?

– Направих справка с резултатите от парламен­тарните избори в Гоце Дел­чев. Хората са подкрепили основно партиите от ста­туквото ГЕРБ и БСП. А сега протестират срещу цените. Та нали точ­но тези партии създадоха и толерират все още картела в горивата?! Защо ги избра­ха за пореден път? ВОЛЯ е единствената антисистемна партия. Ние ясно обяснява­хме в предизборната кампа­ния, че ако имаме мнозин­ство, ще свалим цените в цяла България до 1.80 за ли­тър. И това е реално пости­жимо. Доказали сме го с де­лата си. Логично е протестът да е срещу тези, които си за­тварят очите и лъжат наро­да. Нещо повече- твърдят, че у нас няма картел. А той не само съществува, но си има и политически марионетки, които са отговорни за това. Така че протестът трябва да е насочен към тези партии, които сте избрали да упра­вляват, а не без конкретен адресат.

– Хората тук се интересу­ват кога ще има Ваша бен­зиностанция в района?

– Знам, и на мен често ми задават този въпрос. Вижте, не е по силите на един човек да се справи с картела. Ние показахме пътя, дадохме пример, че може и бизнесът да върви добре, и хората да са доволни. Но картелът предпочита да граби от наро­да и някой му го позволява. Решението на проблема не е в това аз да отворя бензи­ностанции в цялата страна, а държавата да предприеме мерки да защити правата на хората и своите интереси. Щяхме да го направим, ако бяхме получили голяма под­крепа на изборите. Не мога да си обясня защо хората от­ново и отново избират онези, които години наред ги залъг­ват с празни обещания. Ще дам още един пример- така наречените патриоти обеща­ваха 300 лева минимална пенсия, твърдяха, че знаят откъде да се намерят пари за това и ще го осъществят, ако са в управлението. Ето –сега са в управляващата коалиция. Защо не го пра­вят? Защо толкова бързо забравиха основния си анга­жимент към избирателите? Откакто ВОЛЯ е в парламен­та и наблюдаваме отвътре процесите, не спирам да си задавам въпроса- какво им става на тези хора като пре­крачат прага на Народното събрание? Защо имат толко­ва къса памет за обещания­та си?

Така че нека тези примери са ни урок и на следващите избори да внимаваме по-добре на кого даваме гласа си.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене