ЮЗДП започнаха поредния горски път и откри нов мост

В края на Седмицата на гората Югозападното държавно предприятие  – Благоевград, продължи традицията да изгражда нови горски пътища. Вчера над село Пирин в района на ДГС-Катунци беше направена символично първа копка на нов горски автомобилен път свързващ местностите Гарваница-Равнелак.  Пътят е с дължина 12.1 км., а общата стойност на инвестицията е около 4,3 млн. лева, като срокът на изпълнението му е десет месеца: «Трасето е продължение на съществуващ горски камионен път, който започва от главния път от републиканската пътна мрежа и свързва с. Катунци и м. Попови ливади, като завършва в м. Равнелак. Теренът, през който ще преминава, е планински, със стръмни склонове с наклони над 70 процента. Средната надморска височина на обекта е 1283 м. С изграждането на пътя ще се улесни изпълнението на важни лесовъдски и ловностопански дейности, както за усвояване на дървесината и осигуряване на по-равномерното й ползване, така и като превантивна мярка в случаи на възникване на горски пожари и други природни бедствия», раказа на журналистите инж. Симеон Ефремов, директор на ДГС-Катунци. Финансирането е със средства от фонд „Инвестиции в гората“.

Със средства от този фонд на ЮЗДП е изграден и нов стоманобетонен мост над река Пиринска Бистрица, част от горския автомобилен път „Гинчин мост-Ливадите“, който също бе открит вчера  с църковен водосвет и пожелания за безопасно и безаварийно пътуване. Новото съоръжение е построено на мястото на разрушения мост през 2015 г. от придошлите води на реката.

Директорът на ЮЗДП инж. Дамянов съобщи, че през миналата година Югозападното държавно предприятие е построило нови горски пътища с дължина 57 км, а през тази към тях ще се прибавят нови с дължина 50 км. Тези дейности стават все по-ефективни благодарение и на купените 13 комбинирани багера от ЮЗДП, които са разпределени между 13 горски стопанства, като обслужват и съседните.

„Не е лесна борбата с бракониерите на дървесина, но съвместно с правоохранителните органи не сме се отказали. Напротив, залавяме все по-често в гората извършители на бракониерска сеч“, каза накрая инж. Дамянов.

 Отскоро в Югозападното държавно предприятие функционира Природо-защитен информационен център. Монтирани са 9 видео камери на различни места в горите на Благоевградска област, които в светлата част на деня наблюдават и предупреждават за възникване на горски пожари. Камерите се въртят на 360 градуса, като обхват близо 60% от горския фонд на областта. Скоро предприятието ще закупи нови 10 камери, които ще се инсталират в другите райони на ЮЗДП.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене