Мексиканска вълна със санирането в Гоце Делчев

Пълна промяна на 32 блока в града под Пирин, регистрират се десетки сдружения на собствениците

Мексиканска вълна за саниране на блоковете обзе Гоце Делчев. Новите красиви фасади на сградите помагат на хората да пестят от отопление и променят визията на града.

Санирането е резултат от добрата работа на кметската администрация и на активността на жителите в блоковете, признават хората в града под Пирин планина. Общината търси всякакви възможности за финансиране и постигане на енергийна ефективност на жилищните сгради. През октомври миналата година бе добрият пример за тези усилия. Бяха открити две сгради на улица „Бяло море“. Те се финансираха по две различни програми. Блок „Иглика“ бе обновен по проект „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. Многофамилна жилищна сграда на №18 – блок „Кокиче“, бе санирана с осигурено финансиране от националната програма за енергийна ефективност. „Благодаря за доверието на гражданите към нас и към тези програми. Благодаря и за доброто взаимодействие и професионалната работа между всички институции за реализирането на проектите за саниране на жилищните сгради“, каза кметът на общината Владимир Москов.

32 са жилищните сгради, които ще се санират, до момента работата е приключила в повече от една трета от тях. Почти няма блок в град Гоце Делчев, който да отговаря на изискванията на националната програма и да не е включен за обновяване. Интересът от страна на гражданите е огромен, като основната причина за това са резултатите до момента, които всички могат да видят. Затова има регистрирани нови десетки сдружения на собствениците.

Майсторите извършват монтаж на нова ПВЦ дограма по апартаментите и общите части на сградата, топлинно изолиране на външни стени и покрив, хидроизолация и отводняване на покрив, ремонт на заземителна и мълниезащитна инсталация, ремонт на електроинсталация в общите части и въвеждане на енергоспестяващо осветление.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене