Баровете с удължено работно време в Банско плащат 50 лв.

Община Банско уведоми всички търговски обекти, работещи с удължено работно време, че от 8 януари действащите до този момент разрешения губят своето правно действие. Причината е в отпадането в края на миналата година на Наредбата за търговската дейност на територията на община Банско.

Всички търговски обекти, които желаят да работят с удължено работно време, е необходимо да подадат заявление по образец с изискуемите документи във фронт офиса на кметството. За издаване на заповед за удължаване на работното време се дължи такса от 50 лева. Обектите, които продължават да работят в интервала от 24.00 до 06.00 часа след 13 януари без такава заповед, ще бъдат санкционирани съгласно новата Наредба за търговската дейност, влязла в сила на 1 януари. Имуществената санкция за нарушителите е от 300 до 2000 лева.

Необходимите документи за удължаване на работното време са протокол/сертификат, издаден от Регионална здравна инспекция (РЗИ) или акредитирана лаборатория, не по-късно от 6 месеца преди подаване на заявлението, за съответствие с допустимите нива на шум в и около обекта за периода от 24.00 ч. до 06.00 ч., удостоверение от полицията в Банско за липса или наличие на нарушения на обществения ред в обекта, установени по съответния ред, извършени от лицето или персонала за последната една година / за заведенията за хранене и развлечения/.  Трябва да се представи и копие от документ, установяващ наличие на охрана за тези обекти.

За заведенията за хранене и развлечения и местата за продажба на хранителни и нехранителни стоки и продукти е задължително да имат непрекъснато видеонаблюдение с камери в режим на записване на входа и изхода на обекта, като получените записи се съхраняват най-малко 20 дни. За питейните заведения и баровете е задължително да имат осигурен охранително-пропускателен режим на входа на обекта и охрана за опазване на обществения ред, както и да са оборудвани с необходимите технически средства за откриване на хладно и огнестрелно оръжие на входа на обекта. За местата за продажба на хранителни и нехранителни стоки и продукти е задължително да има паник бутон за охрана на обществения ред и на персонала.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене