управление

По инициатива на ЮЗДП ще обсъждат климатичните промени и интелигентното управление на горските територии в България

ЮЗДП ДП провежда национален семинар на тема: „Климатичните промени и интелигентно управление на горските територии в България – перспективи...

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене