септември 14, 2021

Всички домакинства от с. Крайници, заплатили такса за самостоятелен добив на дърва за огрев от „ДГС Дупница”, са получили дървата си

Във връзка с публикация в регионален вестник от 14 септември 2021 г. със заглавие: „Горски стражар от „ДГС Дупница“...

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене