Председателят на ОбС – Благоевград Радослав Тасков пред Топ ПРЕСА

Радослав Тасков

Амбициите ми винаги са били да помагам и работя за Благоевград, макар да съм имал безброй предложения за депутат или други държавни служби.

Аз нямам приемен ден. Приемам граждани ежедневно и въпросите са от всякакво естество.

Моята партия е Благоевград.

Все още не мога да повярвам, че областният център остана без никакво финансиране…
ИСТИНАТА ЗА ИМОТЪТ НА „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ“ :
Нашите виждания са, че парцелът е перспективен и биха могли да се направят много неща. В момента се прави идейна визуализация с няколко варианта и се надявам до края на годината да започне същинското строителство. Със сигурност ще бъдат открити много работни места.

Интервюто направи
Ина КОКОВА – СНИМКА

Начело на Общински съвет – Благоевград стои Радослав Тасков. Той е роден на 22 август 1969 г. в гр. Благоевград. Семеен, с три деца.
През 2004 г. завършва „Международни отношения” в Югозападния университет. От 2003 г. до 2007 г. той е Председател на Общински съвет-Благоевград. През 2007 г.-2011 г. отново влиза в местния парламент, като заместник председател.

– Разкажете малко за своята политическа дейност. Какво не знаем за политика Радослав Тасков?

– Цялата ми политическа дейност до момента е свързана само и единствено с родния ми град. Всъщност, ако трябва да бъда честен, аз не се възприемам като политик в цялостния смисъл на това определение. Амбициите ми винаги са били да помагам и работя за Благоевград, макар да съм имал безброй предложения за депутат или други държавни служби. Моето място винаги е било и си остава местното самоуправление и тук се чувствам подготвен и можещ. В това, което правя в момента, виждам смисъл и то ми носи най-голямо удовлетворение. Затова и занапред ще продължавам да работя за Благоевград. Моята партия е Благоевград.
На практика, своя прощъпулник в обществено-политическия живот на Благоевград направих през 2001 година, като председател на организационния комитет на инициативата „Българският Великден”. След това създадох „Граждански съвет за Благоевград” – неправителствена организация, която за първи път успя да получи сериозно представителство в местната власт чрез избрани 5 общински съветника през 2003 г. Благодарение на сериозния успех на ГСБ впоследствие бях избран за председател на Общинския съвет от 2003-та до 2007-ма г. В момента отново заемам отговорната длъжност от средата на миналата година.

– Как виждате развитието на град Благоевград в качеството си на председател на Общинския съвет?

– Благоевград е и ще продължава да бъде административния, културен и спортен център на Югозападна България. Смятам, че перспективите пред града ни са добри, но само с много работа, основно от местната власт, можем да направим така, че да се предпазим от общите негативни тенденции за страната. Виждам развитието на Благоевград като университетски и икономически център на Югозапада и, ако за първото направихме много, то за привличането на инвеститори в производствени мощности има още много, което да се желае. Само в създаването на нови производствени предприятия виждам перспектива в следващите години. Така ще спрем заминаването на млади хора от града ни, намаляване на безработицата и вдигане на жизнения стандарт на благоевградчани.

– Как съумявате да задържите баланса в Общинския съвет при липсата на каквото й да е мнозинство? И как смятате добре смазана машина ли е местният парламент?

– С ясни правила, добра и логична обосновка на всяко предложение и защита най-вече на обществения интерес при всяко едно решение. Трябва да споделя, че съм много улеснен, както от работата на общинска администрация, така и от колегите си общински съветници, в усилието Общински съвет да бъде орган на местното самоуправление, неподвластен на политически и икономически интереси. На моменти наистина ОбС прилича на едно голямо семейство заради липсата на скандали и пререкания, точно защото липсват предложения за решения, които са спорни.

– Кое най ви затруднява в работата на общ. председател?

– Няма нещо, което да ме затруднява. Както казах, чувствам се достатъчно подготвен за тази работа, всяко нещо ми е познато и определено ми носи удоволствие. Ако мога нещо да променя, то е единствено в посока председателите на общински съвети да имат повече правомощия, за да помагат на гражданите при разрешаване на проблемите, които ежедневно поставят в лични срещи. Обикновено хората очакват от председателя да има властта да разпореди на всякакви институции да си свършат работата така, както е било преди 1989 г. За съжаление, председателят на ОбС има малки възможности да повлияе, дори тогава, когато знае, че хората имат право в своите жалби или искания.

– Благоевград, като всеки друг град, има своите проблеми. Кои смятате, че са най-наболелите проблеми в града и как виждате тяхното решение?

– Разбира се, че проблеми има. Основните са познати до болка – безработицата, ниските доходи, изтичането на младежите и липсата на реализация. Тези проблеми обаче важат за цялата държава.
Локалните проблеми, като наличието на бездомни кучета, лошото осветление в определени райони, недостатъчния бюджет за културни институти, са решими и по тях се работи ежедневно. Има огромен напредък в строителния отдел на общината, в сферата на образованието и културата. Изключително съм доволен от работата на общинска фирма „Биострой”, заета с чистотата и озеленяването на града.
Проблемът, който предстои да бъде решен, е опазването на общинската собственост. Ежегодно влагаме десетки милиони в облагородяване и изграждане на детски площадки, атракциони, фасади и т.н. и трябва всички да пазим направеното. Мисля, че след реализиране на видеонаблюдението и вандалските прояви ще намалеят, също и хулиганските прояви в малките часове на денонощието.

– В каква насока трябва да се работи, за да се привлекат в града инвестиции и икономиката да се развива в още по-високи стойности?

– Създаване на облекчения за инвеститорите при местните данъци и такси, реклама на Благоевград като център с подготвени кадри и възможност работодателите да реализират инвестицията си в условията на общината. Благоевград има уникално местоположение и развита като инфраструктура промишлена зона, която стои неизползваема.

През последната година младежката безработица у нас е достигнала близо 28%. В Благоевград има много млади хора, а по-голямата част от работата, която се предлага е нискоквалифициран труд. Какво трябва да се направи, за да задържим младите хора тук, а не да отиват в столицата да търсят своя късмет?

В днешната съвременност Благоевград трудно може да предложи възможностите за реализация, които дава София. В същото време животът в Благоевград е несравнимо по-спокоен и уютен. Благоевград ще остане желано място за живеене, ако подобрим здравеопазването, запазим нивото на образованието и условията в детските ясли и градини и успеем да осигурим заетост на завършилите висшето си образование тук. Но пак стигаме до единственото решение – създаване на нови производствени и логистични мощности.

– Много голям проблем са и бездомните кучета, някакво решение по него? Голяма част от бездомните кучета са били преди това домашни такива, трябва ли да има санкции за хората, които ги изоставят?

– Санкции има и в момента. Смея да твърдя, че и нормативната уредба, в която е указано кой, как и кога регистрира домашните любимци, е налице. Процесът обаче е двупосочен. Освен органът за контрол – общината, има и друга страна – гражданите, които също имат редица задължения. Освен санкциите, за трайното решаване на въпроса с бездомните кучета, трябва и самосъзнание от страна на гражданите. Има и трета страна, напоследък се натъкваме на кучета – гастрольори, докарани от други населени места в големия град. След изграждане на приюта за бездомни животни се надявам проблемът да се реши окончателно.

– От какво естество са въпросите, които поставят хората в приемния Ви ден? Следите ли кои и колко от тях са решени след вашата намеса?

– Аз нямам приемен ден. Приемам граждани ежедневно и въпросите са от всякакво естество. Обикновено става въпрос за реституция, несправедливи решения на съда (според жалбоподателите) или оплаквания от един или друг служител на общината. Естествено, че следя за решаването на въпроса. Практика ми е, докато хората са на прием, да търся решение или съдействие за решаване на проблема.

– Заедно с бизнес дамата Тонка Трайкова закупихте имота на бившето държавно предприятие „Зърнени храни”. Какви са идеите Ви за това място и как съчетавате бизнес и политика?

– Този имот бе предлаган няколко пъти на публична продан, без видим интерес от някой да го закупи. Нашите виждания са, че парцелът е перспективен и биха могли да се направят много неща. В момента се прави идейна визуализация с няколко варианта и се надявам до края на годината да започне същинското строителство. Със сигурност ще бъдат открити много работни места.

– Кой носи вина, че общината няма нито един одобрен проект? Кметът Камбитов изрази съмнение, че сезира една репресия от страна на МС към общината и него за това, че е представител на ПП ГЕРБ?

– Все още не мога да повярвам, че областният център остана без никакво финансиране по тази национална програма. Според мен, става въпрос за едно недоглеждане от страна на Междуведомствената комисия и в същото време оценка, че Благоевград е спечелил достатъчно проекти за последните години и не се нуждае от нови. С това категорично не мога да се съглася. Свидетели сме как тези проекти преобразяват общината и целта е реализацията на всички възможни такива. Смятам, че има още много какво да направим и ще бъде направено.

– Може ли да ми кажете какво се случва с подписката, която поде Общинския съвет? Вие я подкрепихте, знаете ли колко подписа има събрани до този момент?

– Подписката тече и в момента. До момента събраните подписи са над 10 000 и съгражданите ни продължават да се подписват. Следващата седмица ще стане ясен окончателният брой на хората, подкрепили подписката.

– Вашата оценка за работата на Общинския съвет през изминалата година?

– Оценката трябва да бъде дадена от благоевградчани. Общинските съветници се стараят да допринасят в максимална степен за развитието на Благоевград. Самият факт, че всички предложения, внесени в ОбС до момента са разгледани и е дадено положително становище, говори сам по себе си. Общински съвет е органът, който ще продължи да помага Благоевград да става все по-привлекателен, както за жителите и гостите на гада ни, така и за инвеститорите, решили да похарчат парите си в областния център.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене